Biuro podróży LaVista - Nowy S±cz
newsletter
facebook

Biuro Podry "LaVista"
Wojsaw spka jawna

To nowa jako na sdeckim rynku usug turystycznych. Prowadzcy biuro Marek Wojsaw ostatnie 30 lat powici turystyce. Na te lata zoya si praca w nowosdeckich biurach turystycznych ("Poprad" i "Artus-Tourist") oraz dziaalno spoeczna w Oddziale "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego i penienie funkcji wiceprezesa Koa Przewodnikw.

Posiadamy gwarancj ubezpieczeniow wystawion przez AXA Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji S.A. oraz wpis do rejestru organizatorw turystyki i porednikw turystycznych nr Z/6/2007 wydany przez marszaka wojewdztwa maopolskiego.

Certyfikat
Zawiadczenie


Zajmujemy si gwnie organizacj imprez turystycznych - szczeglnie wycieczek autokarowych dla grup: zakadw pracy, szk, instytucji, stowarysze.

Specjalizujemy si w takich kierunkach, jak Austria, Czechy, Sowacja, Ukraina, Wgry, Rumunia, Chorwacja, Litwa, otwa, Niemcy, Francja, Rosja, Wochy. Organizujemy rwnie wyjazdy do innych krajw europejskich. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usug.

Jestemy czonkami:


Nowosdeckiej Izby Turystycznej

Sdeckiej Organizacji Turystycznej


Serdecznie zapraszamy!