Biuro Podróży LaVista - O nas
newsletter
facebook


Marek Wojsław Biuro Podróży LAVISTA 

To nowa jakość na sądeckim rynku usług turystycznych. Prowadzący biuro Marek Wojsław ponad 40 lat poświęcił turystyce. Na te lata złożyła się praca w nowosądeckich biurach turystycznych ("Poprad" i "Artus-Tourist"), od 2007 r. prowadzenie własnej firmy (BP Lavista w różnych ramach organizacyjnych, od czerwca 2022 - jednoosobowo) oraz działalność społeczna w Oddziale "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i przez wiele lat pełnienie funkcji wiceprezesa Koła Przewodników.

Firma posiada gwarancją ubezpieczeniową wystawioną przez Towarzystwo Ubezpieczeń UNIQA SA oraz wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Z/46/2022, nr ewid. 34112 wydany przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

pulit.com.pl