Biuro podróży LaVista - Nowy S±cz
newsletter
facebook


Turystyka przyjazdowa

Biuro Podróży LAVISTA zaprasza do odwiedzenia południowej Polski. Jako organizator turystyki na tym terenie szczególnie polecamy dwa regiony: Małopolskę i Podkarpacie.

Spośród wielu niewątpliwych zalet tego terenu, wymienić należy przede wszystkim:

 • pi?kno g�rskich i podg�rskich krajobraz�w
 • atrakcje dziedzictwa kulturowego - liczne zabytki, imprezy regionalne
 • Szlak Architektury Drewnianej (ko�cio?y i cerkwie)
 • bogactwo w�d mineralnych
 • czyste powietrze, pi?kne lasy, rzeki, jeziora
 • liczne szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne)
 • dobr� infrastruktur? turystyczn�
 • r�?norodno�? kulturow�, szczeg�lnie na terenach przygranicznych (od g�rali do ?emk�w).

Opieraj�c si? na szczeg�lnych walorach tego terenu, opracowali�my dla Pa?stwa szereg ofert wypoczynkowych. Skorzystanie z nich pozwoli Pa?stwu nie tylko wypocz�? i nabra? si?, ale r�wnie? pozna? pi?kno po?udniowych zak�tk�w Polski.

Serdecznie zapraszamy!


Oferty dla turyst�w indywidualnych i ma?ych grup (od 3 os�b)

 1. WCZASY TRADYCYJNE - tygodniowy pobyt w pensjonacie, hotelu lub o�rodku wypoczynkowym - Krynica, Muszyna, Szczawnica, Piwniczna, Wysowa i in. Pokoje z ?azienkami, 3 posi?ki dziennie. Cena od 495 z?.
 2. WEEKEND W SIODLE - 3- lub 4-dniowy pobyt z wy?ywieniem w hotelu przy stadninie koni, przeja?d?ka bryczkami (zim� saniami), ognisko z pieczeniem kie?basek, mo?liwo�? nauki jazdy na koniu lub wynajmu konia pod siod?o oraz korzystania z sauny, jacuzzi, hydromasa?u. Pokoje z ?azienkami. Cena od 315 z?. BOBOWSKIE KORONKI - 11- lub 15-dniowy pobyt z wy?ywieniem w sanatorium w Wysowej, korzystanie z basenu rehabilitacyjnego, 30 godzin zaj?? - nauka koronki klockowej + materia?y. Mo?liwo�? skorzystania z zabieg�w rehabilitacyjnych. Pokoje z ?azienkami. Ceny: 1295 z? (11 dni); 1699 z? (15 dni).
 3. K + K czyli KORONKI I KONIE - dwutygodniowy turnus: 11 dni w Wysowej (rehabilitacja i koronki, �wiadczenia jak w ofercie nr 3) + 4 dni w hotelu przy stadninie koni (�wiadczenia jak w ofercie nr 2). Cena 1699 z?.
 4. NA RYBY! - 4-7 dniowy pobyt z wy?ywieniem w jednej z miejscowo�ci nad Dunajcem lub Popradem, licencja na w?dkowanie na rzekach g�rskich, codzienny dow�z mikrobusem na ?owiska, opieka do�wiadczonego w?dkarza (fishermana). Pokoje z ?azienkami. Cena 835 z? (za turnus 5-dniowy).
 5. REHABILITACJA - turnusy 7, 10, 14-dniowe z wy?ywieniem w sanatorium lub o�rodku sanatoryjnym w Krynicy; 2 zabiegi dziennie, w tym zabieg 20-minutowego na�wietlania lamp� . Pokoje z ?azienkami. Cena od 80 z? od osoby dziennie.

 6. Oferty dla grup autokarowych

  - zak?ady pracy, instytucje, stowarzyszenia i inne

 7. BIESIADA S?DECKA - trzydniowa wycieczka z us?ug� przewodnika i atrakcyjnym programem: przejazd bryczkami (zim� saniami) z ogniskiem i pieczeniem kie?basek, szlaki cerkwi ?emkowskich ze zwiedzaniem, skansen s�decki z miasteczkiem galicyjskim, wieczorne posiady przy d?wi?kach kapeli ludowej z pieczeniem prosiaka, degustacj� potraw oraz napoj�w regionalnych. Noclegi z wy?ywieniem w hotelu lub pensjonacie (Krynica, Muszyna, Piwniczna lub okolice), pokoje z ?azienkami. Cena od osoby 295 z?.
 8. BIESIADA G�RALSKA - trzydniowa wycieczka z us?ug� przewodnika oraz zwiedzaniem Zakopanego, sp?ywem tratwami Prze?omem Pieni?skim na Dunajcu, zwiedzaniem zamk�w, szlaku architektury drewnianej (zabytkowe ko�cio?y w D?bnie i Grywa?dzie) oraz zabytk�w polskiego Spisza, wieczorne posiady w karczmie pieni?skiej przy d?wi?kach g�ralskiej kapeli po?�czona z zabaw�, konkursami, pieczeniem barana i degustacj� regionalnych potraw i napoj�w. Noclegi z wy?ywieniem w hotelu lub pensjonacie (Zakopane, Szczawnica, Kro�cienko nad Dunajcem lub okolice), pokoje z ?azienkami. Cena od osoby 380 z?.
 9. NA S?DECCZYZN? I DO S?SIAD�W - trzydniowa wycieczka z us?ug� przewodnika oraz zwiedzaniem Krynicy, jednodniowym wypadem na S?owacj? (Bardej�w i okolice), ognisko z pieczeniem barana lub prosiaka, zabawa przy muzyce regionalnej. Noclegi z wy?ywieniem w hotelu lub pensjonacie (Muszyna, Piwniczna lub okolice), pokoje z ?azienkami. Cena od osoby 230 z?.

 10. Oferty dla grup autokarowych

  - m?odzie? szkolna

 11. PIENINY - trzydniowa wycieczka z us?ug� przewodnika; w programie: piesza w?dr�wka "Sokol� Perci�" - Trzy Korony, G�ra Zamkowa, Sokolica; zwiedzanie zamk�w w Niedzicy i Czorsztynie, zabytkowego ko�cio?a w D?bnie Podhala?skim, ognisko z pieczeniem kie?basek. Noclegi z wy?ywieniem w pensjonacie lub o�rodku wypoczynkowym (Szczawnica, Kro�cienko nad Dunajcem i okolice). Cena od osoby 170 z?. OPIEKUNOWIE GRATIS.
 12. BESKID S?DECKI - trzydniowa wycieczka z us?ug� przewodnika; w programie: piesza w?dr�wka na Radziejow�, najwy?szy szczyt Beskidu S�deckiego, zwiedzanie Krynicy, Starego S�cza (klasztor Si�str Klarysek), cerkwi ?emkowskiej (w Szczwniku, Powro?niku lub Wierchomli), ognisko z pieczeniem kie?basek. Noclegi z wy?ywieniem w o�rodku wypoczynkowym lub pensjonacie (Piwniczna, Muszyna lub okolice). Cena od osoby 160 z?. OPIEKUNOWIE GRATIS.
 13. STOLICA TATR I S?OWACJA - trzydniowa wycieczka z us?ug� przewodnika oraz zwiedzaniem Zakopanego, piesza w?dr�wka jedn� z dolin tatrza?skich, jednodniowy wypad na S?owacj?, mo?liwo�? skorzystania z k�pieli w basenach termalnych (Poprad lub Liptowski Mikulasz). Ognisko z pieczeniem kie?basek. Noclegi z wy?ywieniem w pensjonacie w okolicach Zakopanego. Cena od osoby 178 z?. OPIEKUNOWIE GRATIS.

Serdecznie zapraszamy!